יצירת קשר ושעות קבלה


לאור המצב, מעבירה סשנים טלפונים או במצלמה והכל דיסקרטי זמינות - על בסיס מקום פנוי למידע מפורט, ניתן לקרוא בדף "סשן טלפוני/מצלמה" באתר זה שים לב: בדף הבית באתר זה (העמוד הראשון) ניתן ללחוץ על סימון הווטסאפ ולהגיע בקלות לווטסאפ שלי